Податкова структуризація

Процес податкового регулювання – це досягнення балансу між усіма фінансовими потоками підприємства. Метою структуризації є створення стратегії розвитку підприємства і управління усією господарською діяльністю відповідно до чинного законодавства. Причому мінімізація податкових відрахувань не завжди є первинним завданням. 

Діяльність компанії StronLegal спрямована на комплексне вирішення питань підприємств і бізнес-проектів, яке б враховувало інтереси наших клієнтів з різних сторін, а не тільки у сфері оподаткування. 

Податкова структуризація бізнесу: мета і методи 

В цілому завдання податкової структуризації бізнесу можна описати, як оптимізацію відрахувань до бюджету, зниження податкових ризиків і розробки подальшої стратегії по мінімізації податкового тягаря легальними методами.

Варто звернути увагу, що в законодавство постійно вносяться зміни, метою яких є зниження кількості легальних способів впроваджувати податкову оптимізацію. Тому дуже важливо оперативно відстежувати цю інформацію, щоб своєчасно вносити зміни в модель роботи компанії, проводити корпоративну структуризацію. 

Основні етапи планування можна описати так:

  • Вибір території реєстрації, організаційно-правової форми підприємства, напряму діяльності, установа розміру капіталу, затвердження стратегії розвитку. Усе це в сукупності дає можливість вибрати систему оподаткування з максимальними пільгами.
  • Формування облікової політики і схеми укладення угод для мінімізації податкових ризиків. 
  • Грамотне використання пільг, які надає держава. 
  • Раціональний розподіл обігових коштів і доходів організації для планування податку на прибуток.

Процес податкової оптимізації повинен зачіпати усі сфери діяльності фірми, оскільки при порушенні загального балансу можна викликати небажану увагу з боку перевіряючих органів. Це завжди спільна робота фінансової і юридичної служби під керівництвом профільних консультантів, яких може надати вашій компанії наша організація. 

Проблеми можуть виникнути при впровадженні таких операцій : 

  • розділення бізнесу на багато дрібних підприємств, це завжди трактується як ухилення від сплати податків; 
  • введення в структуру компанії заздалегідь збиткових підприємств, мета – зниження сум податків; 
  • використання позикових коштів для отримання податкових пільг.

Переваги податкової структуризації для бізнес-компаній

Головні плюси, які дає податкова структуризація. 

  • Зниження ризиків відбувається за рахунок розподілу фінансових і товарних потоків між частинами корпорації, тоді як ці окремі філії взаємодіють між собою на підставі ряду договорів і угод. 
  • Підвищення віддачі від ведення господарської діяльності за рахунок правильного розподілу управлінських завдань між окремими секторами і відділами структуризації компанії. 
  • Зниження податкового навантаження за рахунок переходу на інші системи оподаткування з нижчими ставками або пільгами, преференціями від держави. 

Позитивний результат досягається шляхом вивчення спеціальної літератури, баз даних по застосуванню законодавства про оподаткування, ведення активного листування і спілкування з фіскальними службами і податковою інспекцією, вивчення судової практики з питань, що цікавлять.